Η ΔΙΟΛΚΟΣ ιδρύθηκε το 1996 με αντικείμενο τη μηχανογραφική υποστήριξη των επιχειρήσεων ενώ σύντομα εξειδικεύτηκε σε μηχανογραφικές υπηρεσίες εμπορικών επιχειρήσεων και σε κατασκευή λογισμικού για ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της και όλα τα επόμενα χρόνια, παράλληλα με την εξυπηρέτηση των πελατών της, επένδυσε στην έρευνα σε νέες τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να αναπτύξει κρίσιμη τεχνογνωσία σ’ αυτόν τον τομέα και όχι μόνο.

 

Η εταιρεία μέχρι σήμερα έχει απασχολήσει πάνω από 60 εργαζόμενους και συνεργάτες πλήρους απασχόλησης, κυρίως νέους με σπουδές στην πληροφορική και για μέσο διάστημα απασχόλησης άνω της τριετίας, έχοντας συμβάλλει με τον τρόπο της και στο βαθμό που της αναλογεί, τόσο στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας όσο και στην πρακτική εκπαίδευση νέων ανθρώπων που απόκτησαν σοβαρή εμπειρία στον τομέα τους. Παράλληλα, κέρδισε από τους ανθρώπους της ποιοτικές υπηρεσίες και την ηθική αναγνώριση ενός υγιούς και «ανθρώπινου» εργασιακού περιβάλλοντος μέσα σε μία διαρκώς αναπτυσσόμενη αλλά ταυτόχρονα απαιτητική και έντονα ανταγωνιστική αγορά όπως είναι αυτή της μηχανοργάνωσης των επιχειρήσεων.

 

Στην πορεία αυτών των ετών, η «ΔΙΟΛΚΟΣ» ανάλαβε την υλοποίηση σημαντικών έργων του ιδιωτικού τομέα αναπτύσσοντας δικές της πλατφόρμες λογισμικού στο διαδίκτυο και εξυπηρετώντας οργανισμούς όπως Τράπεζες και μεγάλα Ασφαλιστικά Πρακτορεία και Μεσίτες ενώ κάλυψε αρκετές Βιομηχανίες και Εμπορικές επιχειρήσεις αξιοποιώντας και υποστηρίζοντας πλήρως λογισμικό τρίτων κατασκευαστών, όπως της Unisoft Software. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας, μικρών και μεγάλων, υπήρξε η μεγαλύτερη ανταμοιβή της προσπάθειάς μας και η έμπρακτη απόδειξη του θετικού της αποτελέσματος.

Σήμερα, σε πιο δύσκολες εποχές για τη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, η ΔΙΟΛΚΟΣ δραστηριοποιείται τόσο στον τομέα των επιχειρήσεων του ηλεκτρονικού εμπορίου, με τη δημιουργία και προβολή σύγρονων e-shops και web sites όσο και στους τομείς παροχής υπηρεσιών με την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων γύρω από τη μηχανογράφηση της σύγρονης επιχείρησης. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες είναι η προσφορά κατάλληλου λογισμικού για εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεις του Ασφαλιστικού τομέα, η εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση και υποστήριξη της λειτουργίας τους και η συμβουλευτική και μηχανογραφική υποστήριξη όλων των τμημάτων τους (Λογιστήριο, Πωλήσεις, Marketing, Logistics, Οικονομικής Ανάλυσης κλπ). Επιπλέον, μέσω μιας επιτυχημένης μακρόχρονης συνεργασίας με εξειδικευμένη εταιρεία τεχνικής υποστήριξης, εξασφαλίζει στους πελάτες της και τη δυνατότητα προμήθειας αξιόπιστου νέου εξοπλισμού και της εγκατάστασης και συντήρησής του όπως επίσης την ομαλή λειτουργία των δικτύων τους (Lan, Wan).

 

Βαδίζοντας πλέον στον εικοστό πρώτο αιώνα, βασικός στόχος μας είναι η περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας αιχμής για τον άνθρωπο και τα δημιουργήματά του όπως είναι οι επιχειρήσεις, παράλληλα όμως με το σεβασμό στις αξίες και τα ιδανικά που δυστυχώς θυσιάζονται ολοένα και περισσότερο στο βωμό της τεχνολογικής προόδου ενώ, χωρίς αυτά, δεν θα καταφέρει ποτέ η ανθρωπότητα να αξιοποιήσει με θετικό τρόπο τα μεγαλειώδη πράγματι, τεχνολογικά επιτεύγματά της.