Συνεργάτες της UNISOFT από το 1990 με μεγάλη εμπειρία στη μηχανογράφηση Εμπορικών και Βιομηχανικών επιχειρήσεων αλλά και Λογιστικών γραφείων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδικευόμαστε στις εφαρμογές ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ATLANTIS, PAYROLL και τώρα στη νέα εφαρμογή CAPITAL B.O.S.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

* Κατασκευή Advanced Reports με εξωτερικές εφαρμογές MS-ACCESS, EXCEL

* Διασύνδεση με e-Shop και αμφίδρομη ενημέρωση

* Μεταφορά δεδομένων από άλλες γνωστές εφαρμογές της αγοράς

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Καθημερινή & αποτελεσματική Υποστήριξη των πελατών μας τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά με ανταπόκριση σε λιγότερο από 2 ώρες και μέσο όρο τα 30'

UNISOFT S/W